Om oss

Eireen2Romerike Ernæringsterapi drives av ernæringsterapeut Eireen Linge Schwaiger, med kontorer både i Lillestrøm og på Furuset

Faglig:

Jeg innehar en bachelor i samfunnsernæring ved Høgskolen i Akershus (nå HiOA) og har siden 2007 arbeidet med kursvirksomhet og individrettet veiledning i sammenhenger mellom ernæring og fysisk og psykisk helse for barn, unge og voksne. Jeg har via Norges Idrettshøgskole utdannelse som personlig trener, og har jobbet med fysisk aktivitet og trening siden 2006.
Ellers har jeg kurs ved SolstadAkademiet ”Coaching for terapeuter”, samt lært grunnleggende teknikker innenfor kognitiv adferdsterapi av fantastiske mennesker jeg har møtt på min vei.
Disse teknikkene innebærer blant annet EFT (tankefeltterapi) og Rask visuell rebetinging som er forskningsbaserte teknikker mot angst, fobier, traumer, depresjon m.m.
Jeg har godkjent 35 timers kurs i kognitiv terapi for behandling av angst, depresjon, traumer, psykoser og personlighets forstyrrelser, ved Psykologspesialist Kjetil Mellingen.

Idag tar jeg en master i Samfunnsernæring ved Høgskolen i Oslo og Akershus, hvor jeg skal se nærmere på sammenhenger mellom kosthold og psykisk helse. Parallelt med masteren går jeg et to-årig studie i Ernæringsterapi ved Tunsberg medisinske skole. Begge utdannelsene avsluttes våren/sommeren 2017.

Min bakgrunn/filosofi:

Jeg har en brennende lidenskap for at det skal bli lettere for mennesker med fysiske eller psykiske plager å få et helhetlig helsetilbud. Jeg har personlig en historie bak meg som har gjort sitt til at jeg setter dette svært høyt, og jeg har selv kjent på kroppen hvilken betydning en helhetlig tilnærming har. Dette har gitt meg en uvurderlig ny innsikt og forståelse for de utfordringer et menneske kan møte i livet, og hvordan man selv kan bidra til å endre sin livssituasjon. Denne erfaringen har på mange måter blitt min tilleggsutdannelse, da jeg har lest og lært vanvittig mye gjennom denne perioden, og vært så heldig å få møte mange kunnskapsrike og herlige mennesker på ulike plan.
Kropp og helse er svært mye mer enn målbare tall, og alt fra følelser, sanser, tanker, fysikk og energi må være i balanse for å ha en god helse eller kunne ha fravær av sykdom som mål. Å se helhetlig på en situasjon mener jeg er nøkkelen til å kunne hjelpe mennesker til en bedret situasjon som varer. For å ta et eksempel vil blant annet psykiske lidelser ofte kunne ha opphav i problemer knyttet til mage/tarm. Det vil derfor være viktig for meg som terapeut å finne opphavet til de ulike plagene, og dermed justere disse blant annet ved riktig ernæring og riktig fokus.

Det er fantastisk mye positivt man kan få ut av vanskelige eller i utgangspunktet negative situasjoner, og om man lærer seg å se disse elementene er veien tilbake til god helse vesentlig kortere. Alt i livet er et regnestykke på energi, og ved å bruke hendelsene konstruktivt vil man skape mer energi til å bli frisk. Trekker vi frem et eksempel er det slik at om vi er i dårlig fysisk form, er det jo denne tilstanden, denne energien, vi har som grobunn og utgangspunkt for å utvikle formen vår. Alle mennesker må finne sitt utgangspunkt og starte der med gode endringer som virkemiddel.
Jeg ønsker å bidra med min erfaring og min kunnskap, og bruke mine opplevelser til noe positivt. Med min kunnskap om kosthold og trening, og ikke minst mitt interessefelt omhandlende kroppens helhet håper jeg å kunne gi deg en opplevelse av å få hjelp med det du har behov for. Jeg synes det er vanvittig givende å kunne hjelpe mennesker, og ikke minst er jeg ydmyk overfor hver og en kunde som gir meg mye nyttig lærdom og innsikt.

Jeg ønsker deg av hele mitt hjerte velkommen!