Individuell veiledning

På en førstegangskonsultasjon vil jeg høre mer om deg, din eventuelle sykdomshistorie og kostholdsbakgrunn. Informasjonen du deler gir meg et godt utgangspunkt for å kunne hjelpe deg med det du har behov for.  Vi vil sammen bli enige om veien videre, hvor hyppig du ønsker oppfølging, og hvordan vi på best mulig måte kan legge til rette for at du skal tilføre de nye vanene inn i daglige rutiner.

Det å føle og se resultater av endrede matvaner går ofte raskt. Derimot tar det lengre tid før de nye vanene er etablerte og som en naturlig del i en hektisk hverdag, og derfor er oppfølging i en slik periodes svært viktig for mange.En naturlig del av en oppfølgingsprosess for meg som terapeut, i tillegg til fokuset på kosthold, er å finne frem til gjennomførbare endringer, positivitet og motivasjon, og hjelp til å endre tankesett og fokus hos deg som kunde/pasient.

Priser

Førstegangskonsultasjon (75 min): 800,-

Oppfølgingstime (60 min): 650,-

Oppfølgingstime (45 min): 550,-

Oppfølgingstime (30 min): 450,-

Utarbeidelse av individuell kostholdsplan: 425,-